[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Ekspertmødet, som finder sted i Finlandshuset i Stockholm, er et todagesseminar med indlæg fra både internationale og nordiske eksperter. Værten er Nordisk Kernesikkerhedsforskning (NKS).


Emner på seminaret vil bl.a. være:


  • Ulykken på Fukushima Daiichi-kernekraftværket set i et internationalt perspektiv
  • Nordisk nødberedskab under ulykken på Fukushima Daiichi
  • Ulykken på Fukushima Daiichi og konsekvenserne for den nukleare sikkerhed
  • Krisekommunikation

Formålet med seminaret er på baggrund af erfaringerne fra ulykken i Japan at diskutere, hvordan de nordiske lande kan udvikle deres samarbejde med henblik på at styrke og forbedre krisestyring, reaktorsikkerhed og nukleare beredskab i Norden.


Se program for seminaret ved at følge linket i højre kolonne.


Om Nordisk Kernesikkerhedsforskning

NKS er en platform for nordisk samarbejde og kompetence inden for nuklear sikkerhed, herunder strålingsbeskyttelse, nukleare beredskaber og radioaktivt affald. Det er et uformelt forum, der tjener som en paraplyorganisation for nordiske initiativer og interesser. NKS har til formål at fremme en fælles nordisk holdning til nukleart beredskab og strålingsbeskyttelse.


NKS koordinerer og organiserer en række fælles aktiviteter, bl.a. seminarer og øvelser, og udarbejder også videnskabelige artikler, tekniske rapporter og andre typer af referencemateriale. Arbejdet i NKS finansieres og støttes af de nordiske myndigheder, herunder Beredskabsstyrelsen for Danmarks vedkommende, samt virksomheder og andre organisationer.