[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Siden slutningen af juni har Beredskabsstyrelsen haft to tekniske eksperter udstationeret i Azraq-flygtningelejren i den nordøstlige del af Jordan, hvor hundredetusindvis af flygtninge befinder sig efter at være blevet drevet på flugt fra borgerkrigen i Syrien. De tekniske eksperter hjælper med at opbygge et modtagelsescenter for flygtningene i lejren. Arbejdet forventes afsluttet i begyndelsen af august.

Nu sender Danmark på vegne af EU endnu en specialist til Azraq-området. Denne gang for at indgå i et EU-hold, der skal hjælpe FN med at etablere en hospitals- og sundhedsstruktur på stedet.

I forvejen har Italien på anmodning tilbudt at levere præfabrikerede bygninger på i alt 1.500 m2, mens Luxembourg har tilbudt at bidrage med to fuldt udstyrede ambulancer. Herudover forventes projektet støttet af øvrige EU-lande med hospitalsudstyr og andet relevant materiel til driften.

Beredskabsstyrelsens medarbejder og EU-holdet skal – i tæt samarbejde med den jordanske regering, FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR og EU’s katastrofebistandskontor ECHO – bl.a. lægge en plan for Azraq-lejrens hospitals- og sundhedsstruktur, og hjælpe med at udpege den organisation, der på sigt skal overtage ledelsen og driften af lejren.

Missionen forventes at vare fra den 12. til den 17. juli.