[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen analyserer, rådgiver om og assisterer ved hændelser med farlige stoffer, og i 2012 var der i alt 598 telefoniske henvendelser til vagtordningen hos Kemisk Beredskab. Heraf var der 42 gange et yderligere behov for udrykning til skadestedet. I 2003 var der til sammenligning 388 henvendelser og 31 udrykninger.


- Der er en generelt stigende efterspørgsel på kemisk rådgivning, særligt fra de kommunale indsatslederes side. Ved store og komplekse hændelser rådgiver vi f.eks. om kemiske stoffers egenskaber, sikkerhedsafstand og evt. varsling af borgere. Vi har gjort meget for at fortælle redningsberedskabet, hvilken type bistand vi kan yde, og at vi er til rådighed døgnet rundt, fortæller Ulla Klixbúll, der er souschef i Kemisk Beredskab.


Styrkelse af det kemiske beredskab

I forbindelse med FN’s klimatopmøde i København i 2009 (COP15) blev det besluttet at oprette to såkaldte HazMat-hold (fra engelsk ’Hazardous Materials’) ved Beredskabsstyrelsens afdelinger i Næstved og Herning. Således kan en kemiker fra Kemisk Beredskab rykke ud med fire operative folk, som kan spore og udtage prøver. Som en del af beredskabsforliget for 2013 og 2014 skal der etableres yderligere et HazMat-hold ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene.

  
Henvendelser til Kemisk Beredskabs vagtordning og Kemisk Beredskabs udrykninger 2003-2012. Klik for større format. 

Senest var et HazMat-hold fra Beredskabsstyrelsen indsat i begyndelsen af februar ved et udslip af gas på et gymnasium i Tilst.


Opfølgning på Fukushima-katastrofen

Nukleart Beredskab under Beredskabsstyrelsen havde i 2012 forsat stort fokus på Fukushima-kernekraftulykken i Japan i 2011. EU har gennemført en omfattende ”stress-test” af alle EU-medlemslandenes kernekraftværker. Nukleart Beredskab har indgået i et internationalt eksperthold, der har ført tilsyn med opgaven. EU-Kommissionen udsendte i oktober 2012 en rapport på denne baggrund, som anviser en række tiltag til højnelse af sikkerheden på kernekraftværkerne i EU, og disse tiltag er nu ved at blive iværksat.


Herudover har Nuklear Beredskab i 2012 udbygget og moderniseret måleberedskabet med nye permanente målestationer. Der er i alt 11 nukleare målestationer i Danmark samt 3 i Grønland. Målestationerne medvirker til at skabe overblik over strålingsforholdene i tilfælde af et nedfald, en skypassage eller andre hændelser med radioaktive stoffer.


Læs mere om Beredskabsstyrelsens ekspertberedskaber ved at følge linkene i højre kolonne.