[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I 2012 mistede 66 mennesker livet ved i alt 65 brande, og året før døde 64 ved i alt 60 brande. Det er de laveste antal omkomne ved brande, der er målt siden 1990. Tallene stammer fra en ny opgørelse, som Beredskabsstyrelsen har foretaget.


Udover det samlede antal dødsbrande og omkomne i brand er tallene for 2012 dog noget anderledes sammenlignet med 2011. F.eks. er antallet af omkomne mænd højere end året før, mens færre kvinder er døde i forbindelse med brand.


Samtidig med, at antallet af dødsbrande er forblevet lavt, viser tallene for 2012 også, at der var færre dødsbrande, hvor rygning formodes at have været årsagen (29 i 2011, 25 i 2012). Hertil kommer, at 2011 i forvejen lå på et lavt niveau i forhold til tidligere år med hensyn til rygning som årsag.

 
Dødsbrande og omkomne ved brand, 1990-2012. Kilde: Beredskabsstyrelsen og Dansk Brand- og sikringstekninsk Institut. 


Flere røgalarmer og selvslukkende cigaretter kan være nogle af årsagerne

Der kan være flere årsager til de lave tal for 2011 og nu også 2012. Dels kan røgalarmkampagner have haft en effekt, dels kan indførelsen af selvslukkende cigaretter i 2011 også have ført til færre brande. Dog kan der også være tale om tilfældigheder.


- Vi er naturligvis glade for udviklingen. Kampagner og indførelsen af selvslukkende cigaretter kan have en positiv effekt, men før vi kan være mere sikre på det, må vi have flere års data at bygge på, siger specialkonsulent i Beredskabsstyrelsen, Steen Hjere Nonnemann.


Med hensyn til de steder, hvor dødsbrandene opstår, er der ikke den store variation i forhold til de tidligere år. Af de i alt 65 brande var 58 i 2012 boligbrande. Heraf var 23 lejlighedsbrande, 18 villabrande og 10 brande på plejehjem eller beskyttet bolig. I 2011 fandt 55 ud af i alt 60 dødsbrande sted i boliger.