[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

KRISØV 2013, der forløb over onsdag og torsdag i denne uge, gav heftig aktivitet hos alle de deltagende aktører. Scenariets hovedspor var et storstilet cyberangreb mod Danmark og involverede fiktive angreb på kritisk infrastruktur, herunder strømafbrydelser i København, nedbrud i mobilnettet og NemID samt læk af personfølsomme data fra Sundhedsstyrelsen – for blot at nævne et par eksempler.

Øvelsen blev planlagt af Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet og havde til formål at teste deltagernes beredskab i forhold til cyberangreb samt at sætte fokus på krisestyring og –kommunikation.

Nye aktører og læringspunkter
- Under KRISØV 2013 så vi en række nye ”spillere” på banen. Både nogle med særlige roller vedrørende cyberhændelser, og aktører, vi ikke tidligere har haft involveret i samfundets samlede beredskab.

Øvelsen vil helt sikkert kaste læringspunkter af sig, som vi kan bruge til at forbedre det nationale krisestyringssystem - og i sidste ende under en virkelig katastrofe. Det er jo derfor, vi bruger tid og energi på øvelser som denne her, siger øvelseschef Mads Ecklon fra Beredskabsstyrelsen.

Næste fase

Nu begynder den næste fase af KRISØV, nemlig arbejdet med at indsamle de mange erfaringer, kommentarer og læringspunkter som øvelsen har givet anledning til. Beredskabsstyrelsen forventer at have en samlet evaluering klar primo 2014.

Læs mere om KRISØV 2013 og se den samlede liste over deltagere via link i højre kolonne.