[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det gode vejr har for alvor sat skub i høsten i den seneste tid. Udover at betyde optimale betingelser for at få fyldt laderne, betyder det også flere brande. Det kan ses på statistikken over meldinger om markbrande til 112.

Indtil videre er der registreret over dobbelt så mange meldinger til 112 om markbrande i august 2013, nemlig 98, sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, hvor der var foretaget knap 40 opkald. I 2011 lå tallet på tilsvarende tidspunkt på 20.

Antallet af reelle markbrande i høstperioden ligger erfaringsmæssigt højere, da nogle af brandene blot meldes som ’mindre naturbrande’ fra 112. Opgørelsen af reelle markbrande foreligger først, når brandvæsenerne har registreret deres udrykninger i Beredskabsstyrelsens indberetningssystem.

Normalt rykker brandvæsenet ud til mellem 150 og 200 markbrande i en gennemsnitlig august måned.

Regler og råd om høstbrande
For at undgå brande i forbindelse med høsten er der vedtaget en række afstands- og volumenkrav for oplag af halm. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med illustrationer og beskrivelser af reglerne.

En del brande antændes af gnister eller varme fra høstmaskinerne, der står tæt på halm eller andet brændbart materiale.

- Kornet skal i hus. Men risikoen for brand kan minimeres ved at følge reglerne om afstandskrav og i øvrigt sin sunde fornuft. Landmændene skal især være varsom med at stille varme maskiner ved et tørt halmoplag, siger Pil Storm Giersing fra Beredskabsstyrelsens Center for Forebyggelse.