[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Onsdag den 15. maj blev EU’s nye katastrofeberedskabscenter, European Emergency Response Center, officielt indviet i Bruxelles. Centret vil muliggøre en bedre koordineret, hurtigere og mere effektiv reaktion på naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i og uden for Europa.


Katastrofeberedskabscenteret vil på døgnbasis overvåge den humanitære situation rundt om i verden, og i tilfælde af katastrofer får centeret til opgave at koordinere en hurtig hjælp fra EU-landenes side.


Baggrund

Koordinationen af EU’s katastrofeberedskab har udviklet sig gennem årene i takt med en fortsat stigning i antallet af anmodninger om bistand fra hele verden. Det nye katastrofeberedskabscenter er således etableret på baggrund af mere end ti års erfaring med at koordinere EU-katastrofeberedskabet.


Centeret vil koordinere de samlede ressourcer, som EU-landenes katastrofeberedskaber – herunder Beredskabsstyrelsen i Danmark – kan stille til rådighed i forbindelse med katastrofer. I katastrofesituationer, hvor EU yder hjælp, vil centeret fungere som kontaktknudepunkt mellem de deltagende EU-lande, modtagerlandene samt udsendte eksperter.


Alle lande i eller uden for EU, der rammes af en større katastrofe, kan anmode om assistance via det nye EU-katastrofeberedskabscenter.


Beredskabsstyrelsens direktør deltog ved indvielsen

Det nye katastrofeberedskabscenter, som er tilknyttet Europa-Kommissionen, blev officielt åbnet af formanden for Europa-Kommissionen, Jose Manuel Barroso, og kommissæren for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva.


Ved arrangementet deltog blandt andet også en lang række repræsentanter for de europæiske landes myndigheder med ansvar for katastrofeberedskabet, heriblandt direktøren for Beredskabsstyrelsen, Henning Thiesen.