[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Betalingstjenester på internettet er pludseligt ustabile, uvedkommende får adgang til personfølsomme oplysninger og offentlige hjemmesider går ned. Det seneste år har der været flere eksempler på, at hackere og cyberangreb har påvirket borgernes hverdag.

Den 6.-7. november træner danske myndigheder beredskab ved et større koordineret cyberangreb i krisestyringsøvelsen KRISØV. Angrebet er rettet mod kritiske samfundsfunktioner og får afledte konsekvenser i samfundet, hvilket bliver simuleret under øvelsen. 

Forestil dig f.eks. at strømforsyningen til dit hjem svigter, tog holder stille og mobiltelefoni eller internettet er meget ustabilt.

I top 10 over trusler mod samfundet
KRISØV er en tilbagevendende national krisestyringsøvelse, der afholdes hvert andet år. Formålet er at øve centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i situationer, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

At KRISØV’s fokus er aktuelt viser sig bl.a. ved, at cyberangreb er identificeret som en af de ti største trusler mod Danmark i Beredskabsstyrelsens rapport ”Nationalt Risikobillede” fra april 2013, samt det seneste års eksempler på kriminelle angreb mod danske myndigheders digitale platforme.

Krisekommunikation på sociale medier
Ud over at øve cyberberedskab er KRISØV i lige så høj grad en generel træning i at håndtere kriser. Over 30 myndigheder, virksomheder med ansvar for kritisk samfundsstruktur og medier deltager i øvelsen - heriblandt Statsministeriet, Dong Energy og Center for Cybersikkerhed.

Under stormen den 28. oktober 2013 benyttede flere beredskabsmyndigheder sig af sociale medier til krisekommunikation. For at gøre KRISØV så realistisk og tidssvarende som muligt, bliver der simuleret en lignende kommunikationsplatform under øvelsen.

Yderligere information
KRISØV planlægges i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Læs mere via linket øverst i højre kolonne.