[Opdateret 10/5-2022: "Afstandsreglerne" nævnt nedenfor er vejledende]

De fleste af os forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet, men for at sikre, at kun heksen og sankthansbålet bliver brændt af, er det vigtigt, at afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes.

 

Afstandsreglerne er fastsat ved lov, og sankthansbålet skal være placeret i en afstand af mindst:

 

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale


Sund fornuft og forsigtighed

Det er ikke ufarligt at tænde bål, understreger Beredskabsstyrelsens kampagnemedarbejder Pil Storm Giersing:

 

- For at undgå, at bålet udvikler sig til en reel brand til fare for personer og omgivelser, er det vigtigt at tage sine forholdsregler, siger hun og kommer med følgende tommelfingerregler:

 

  • Undgå at tænde bålet med optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit.
  • Vær opmærksom på bålet og forlad det først, når det er helt slukket.
  • Hold særligt øje med små børn i nærheden af bålet.


Beredskabsstyrelsens sankthanstema

Find flere gode råd til at holde en sikker sankthansaften i Beredskabsstyrelsens tema via linket i højre kolonne.

 

I højre kolonne findes også link til det lovgivningsmæssige grundlag, Bekendtgørelse nr. 679 af 14. juni 2013 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.