[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I uge 36 fra tirsdag den 3. september til og med fredag den 6. september vil en af flyvevåbnets helikoptere flyve lavt i parallelle linjer over udvalgte områder i Jylland. Det kan give anledning til støjgener. Der er udvalgt fem områder, som vil blive overfløjet. Rækkefølgen afhænger af vejr- og vindforhold. I tilfælde af dårligt vejr i alle områderne vil flyvningen blive aflyst. De udvalgte områder grænser alle op til tidligere overfløjne områder.


Overflyvningen sker som led i uddannelsen af mandskab til Beredskabsstyrelsens nukleare luftbårne måleberedskab, der skal trænes i at anvende særligt følsomt specialudstyr, der kan måle radioaktiv gammastråling ved jordoverfladen.


Del af Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab

Det luftbårne måleberedskab er en mobil del af Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab, som er etableret for at registrere og kortlægge en eventuel radioaktiv forurening af dansk jord. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en ulykke på et kernekraftværk i et af vores nabolande. Beredskabsstyrelsens landsdækkende målestationer er døgnovervågede.


Det nukleare måleberedskab består af:


  • 14 stationære målestationer, heraf 3 i Grønland
  • 38 målehold med mandskab fra Beredskabsstyrelsen med håndbåret måleudstyr
  • To luftfiltermålestationer
  • Særligt følsomt måleudstyr monteret på en bil – eller i dette tilfælde – en helikopter

Se kort med overflyvningsområderne og læs om Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab via linkene i højre kolonne.