[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Eleverne på Haderslev Katedralskole er netop blevet inddelt i nye klasser, og katedralskolen har ønsket at give eleverne en fælles og anderledes oplevelse, som kan danne grobund for samarbejde i klasserne gennem de kommende studier. Beredskabsstyrelsen ønsker samtidig at introducere de unge mennesker for det danske katastrofeberedskab, lyder det fra sektionschef Jacob Vestergaard fra Beredskabsstyrelsen.


- Arrangementet en god lejlighed til at sætte fokus på beredskab og de muligheder og udfordringer, der ligger i en karriere ved Beredskabsstyrelsen. Vi uddanner brand- og redningsfolk til krævende opgaver i katastrofeberedskabet, og her møder vi de unge mennesker tidligt i deres karriereovervejelser, siger Jacob Vestergaard.


Bliv værnepligtig i katastrofeberedskabet

Mange af eleverne vil i løbet af deres gymnasietid, eller umiddelbart efter, blive indkaldt til Forsvarets Dag, hvor de blandt andet vil blive præsenteret for muligheden for at aftjene værnepligt (værneret for kvinder) ved Beredskabsstyrelsen.


Som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen gennemfører man en omfattende praktisk beredskabsuddannelse. Uddannelsen sætter den værnepligtige i stand til at indgå i det danske katastrofeberedskab og deltage i eksempelvis avanceret redningsarbejde ved bygningssammenstyrtninger, indsatser ved komplicerede kemikalieuheld og oversvømmelser. Og så udgør den også en komplet brandmandsuddannelse. Uddannelsen foregår ved en af Beredskabsstyrelsens fem operative afdelinger spredt over hele Danmark.


På Beredskabsstyrelsens hjemmeside brs.dk kan du læse mere om hverdagen som værnepligtig.


Gymnasieleverne fra Haderslev Katedralskole vil opleve aktiviteter, der er både fysisk krævende, og som vil udfordre samarbejdet i de enkelte klasser. Tirsdag d. 29. januar 2013 deltager klasserne T, U, V, X, Y og Z med i alt 176 elever, og onsdag d. 30. januar deltager klasserne A, B, C, D, E, P, og Q med i alt 191 elever.