[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det forløbne døgn bød på meget forskelligartede opgaver for Beredskabsstyrelsens personel og udstyr.


Hurtig rydning efter motorvejsuheld

Torsdag morgen omkring kl. 07.30 blev Beredskabsstyrelsen Sydjylland rekvireret til assistance på motorvejen ved Haderslev. Her var en lastbil involveret i en ulykke, der sinkede trafikken betydeligt. Beredskabsstyrelsen blev indsat til opskæring/åbning af cirka 250 m midterautoværn samt oprydning for at få trafikken til at køre igen. Politiet vurderede efterfølgende, at styrelsens hurtige og effektive indsats sparede mange timer for de ventende bilister.


Der blev i alt indsat 4 holdledere, 8 menige og 4 køretøjer.


Afstivning af nedstyrtningstruet staldbygning

Torsdag omkring kl. 21.45 blev Beredskabsstyrelsen Sjælland alarmeret til assistance i Haslev i forbindelse med afstivning af en nedstyrtningstruet staldbygning med svin.


Dyrene kunne ikke umiddelbart fjernes fra bygningen, som havde sætningsskader, og hvor tagkonstruktionen havde sluppet i kip i den ene ende. Der blev derfor opstillet afstivninger efter aftale med indsatslederen.


Beredskabsstyrelsen havde i alt indsat 3 holdledere, 11 menige og 6 køretøjer.


Ambulancekørsel af syge fra svømmehal

Sidst på torsdagen omkring kl. 23.45 blev Beredskabsstyrelsen rekvireret af Vestjyllands Politi til transport (nødambulance) af børn og voksne med symptomer på forgiftning i forbindelse med et kloruheld i Tarm Svømmehal.


Fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland blev der i alt afsendt 11 små køretøjer, 22 mand og 2 holdledere med udrykningskørsel til assistancen. Beredskabsstyrelsen transporterede efterfølgende 33 børn og 6 voksne til sygehusene i Herning, Viborg, Esbjerg, Kolding og Aarhus. De tilskadekomne blev ledsaget af sundhedsfagligt personale under selve transporten.


Særlige kompetencer og særligt udstyr

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, der består af mere end 1.500 fastansatte, værnepligtige og frivillige samt materiel og køretøjer fordelt på styrelsens seks afdelinger i landet. Beredskabsstyrelsen assisterer de kommunale redningsberedskaber, politiet og andre myndigheder ved større eller længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab eller specialmateriel.