[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

For at gøre brandfolks arbejdsmiljø så sikkert og sundt som muligt, har Beredskabsstyrelsen valgt at udsende et supplement til den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse for brandfolk.

Vedligeholdelsesuddannelsen er obligatorisk for alt personel, der udfører brandslukningsopgaver for kommunale redningsberedskaber – dvs. både fastansatte og frivillige brandmænd, holdledere og indsatsledere. De skal alle gennemføre uddannelsen en gang om året.

Det nye element i uddannelsen betyder, at deltagerne skal gennemgå relevante branchevejledninger og gældende interne retningslinjer om sikringen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø for brandfolkene.

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at gennemgangen sker som et led i uddannelsens praktiske aktiviteter, så f.eks. træning af procedurer for håndtering af beskidte branddragter sker ved øvelser i røgdykning og brandslukning.

Kontakt med kræftfremkaldende partikler reduceres
Hensigten med supplementet til uddannelsen er at sikre, at indsatsmandskabet reducerer kontakten med evt. kræftfremkaldende partikler så meget som muligt ved arbejdet i røgfyldte miljøer.

Der er endnu ikke påvist nogen entydig sammenhæng mellem en øget kræftrisiko og brandbekæmpelse, men initiativet er iværksat for at være på den sikre side.

Tidligere i år valgte styrelsen at offentliggøre sine egne interne retningslinjer for medarbejdere ansat i Beredskabsstyrelsen, så andre arbejdsgivere med ansvar for brandfolks sundhed, helbred og arbejdsmiljø kan finde inspiration til at udforme lignende regler for deres egne medarbejdere. 

Beredskabsstyrelsen deltager desuden i en arbejdsgruppe, der skal beskrive god og forebyggende adfærd under indsatser og øvelser i forhold til brandbekæmpelse og udvikling af kræft. Supplementet til Vedligeholdelsesuddannelse Indsats træder i kraft fra den 30. maj 2013. 

Find mere information
Læs mere om supplementet via linket øverst i højre kolonne. Her findes også et link til Beredskabsstyrelsens egne interne retningslinjer for brug af personlig beskyttelsesudstyr ved indsatser i røgfyldte miljøer.