[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I alt modtog de kommunale redningsberedskaber 325 meldinger om brand i løbet af nytårsdøgnet. Det er 125 færre end året før. Opgørelsen er en sammentælling af 112-meldinger om brand, som i løbet af nytårsdøgnet er indgået til Københavns Alarmcentral og Politiets Alarmcentral.


Færre container- og affaldsbrande

Ligesom de foregående år har en del af brandene dette nytår været container- og affaldsbrande, dvs. brande i containere eller skraldespande. Her så man sidste år en stor stigning i forhold til året før, men i år er tallet faldet markant. Faldet i antallet af meldinger om brand er således primært sket som følge af færre container- og affaldsbrande.


I alt er 174 af meldingerne dette nytår registreret som container- og affaldsbrande mod 279 året før. Det svarer til et fald på 37,6 procent.


Der har ligeledes været et fald i antallet af meldinger om brande i transportmidler. Her er der sket et fald fra 58 i nytårsdøgnet 2011-12 til 34 dette nytår. Antallet af meldinger om bygningsbrande er faldet med 13 meldinger.

   

Tallene fremgår af grafikken. Klik for større format (pdf).


Beredskabsstyrelsen assisterede de kommunale redningsberedskaber og politiet i alt 11 gange med brandslukning og beredskab i øvrigt i forbindelse med nytåret. Assistancer var koncentreret i hovedstadsområdet, hvor Beredskabsstyrelsen Hedehusene stod for i alt 9 assistancer.


Nytårsdøgnet strækker sig fra klokken 12.00 nytårsaftensdag til klokken 12.00 den 1. januar.