[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

13. december 2012 lancerede Beredskabsstyrelsen sin hovedprofil @BRSdk og en rækker ekspertprofiler på Twitter for at styrke styrelsens kommunikation via sociale medier sideløbende med de traditionelle trykte og elektroniske.

Beslutningen om at bruge Twitter blev taget på baggrund af erfaringer høstet i udlandet, hvor man særligt i USA har set, at de sociale medier kan gøre en forskel i forbindelse med større ulykker og katastrofer.

Beredskab handler nemlig ikke kun om, at myndighederne er klar til at rykke ud under sådanne hændelser, men også om, at befolkningen er bedst muligt informeret om situationen og myndighedernes råd og anvisninger.

Hurtig og korrekt information
Den information kommer naturligvis primært frem til borgerne via traditionelle kanaler som beredskabsmeddelelser på radio og tv. Men de sociale medier – og særligt Twitter – har en fordel i forbindelse med krisekommunikation: Hastighed. Kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, Thomas Dybro Lundorf, forklarer:

- Under de to seneste storme i Danmark, viste tweets fra myndighederne sig at være et godt kommunikationsværktøj, både i forhold til at nå de borgere, der følger profilerne direkte, men også ved indirekte at nå den brede befolkning som del af nyhedsdækningen, siger Thomas Dybro Lundorf, der samtidig understreger, at brugen af sociale medier er et supplement til den traditionelle krisekommunikation og ikke en erstatning for den.

Flere profiler
Beredskabsstyrelsen har løbende justeret brugen af Twitter gennem det år, der er gået. Senest blev der under stormen Bodil oprettet en engelsksproget profil, @DEMA_Eng, der samler vigtig myndighedsinformation og gode råd til gavn for turister eller andre ikke-dansktalende personer, der befinder sig i landet under en krisesituation.

Følg styrelsens profiler på Twitter og se Twitter-feed på brs.dk via links i højre kolonne.