[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Borgerkrigen i Syrien medfører stadigt større flygtningestrømme til de omkringliggende lande. Danmark sender på den baggrund efter anmodning fra FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, en ekspert til Jordans hovedstad Amman, hvor organisationen opbygger nye faciliteter til at håndtere flygtningesituationen.


Nordisk team

Beredskabsstrelsens medarbejder skal fungere som it-projekt-manager og indgår i et nordisk hold på i alt tre eksperter. De to øvrige eksperter kommer fra Beredskabsstyrelsens svenske søsterorganisation, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


Projektet, som Beredskabsstyrelsens udsendte skal deltage i, er en del af UNHCR’s program, der har til formål at sikre den bedst mulige støtte til de mange syriske flygtninge.


Stadig flere flygtninge

Ifølge UNHCR er antallet af flygtninge som følge af borgerkrigen i Syrien nu oppe på over 2.5 millioner. Heraf har mere end 600.000 søgt til Jordan, siden konflikten i Syrien begyndte i januar 2011.


Alle flygtninge skal registres og sikres tilstrækkelig beskyttelse. UNHCR har derfor været nødsaget til at udvide sine kapaciteter i Jordan. Beredskabsstyrelsens ekspert skal således hjælpe flygtningeorganisationen med etableringen af et nyt registrerings- og administrationscenter.


Udsendelsen af Beredskabsstyrelsens ekspert vil efter planen vare i tre måneder fra begyndelsen af september. Missionen sker inden for rammerne af den humanitære samarbejdsorganisation International Humanitarian Partnership (IHP) og finansieres af Udenrigsministeriet.


Beredskabsstyrelsen har også tidligere bistået FN i forbindelse med flygtningesituationen i Jordan, bl.a. med opbygningen af lejrfaciliteter, ekspertrådgivning og ved donation af tæpper til brug for de mange syriske flygtninge i vinterperioden. Disse missioner var ligeledes finansieret af Udenrigsministeriet.