[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den nye vejledning, som er målrettet de kommunale redningsberedskaber, giver et indblik i selve teknologien og skitserer opbygningen af brintforbrugstankanlæg, herunder de sikkerhedsinstallationer, som findes ved anlæggene.


Vejledningen skitserer de forskellige egenskaber ved brint, som redningsberedskabet bør være bekendt med, og angiver, hvordan redningsberedskabet skal håndtere udslip af eller brand i brint i forbindelse med forbrugstankanlæg og trykflasker.


Sidst i vejledningen findes desuden en kortfattet og præcis guide for redningsberedskabets indsats i forbindelse med brintforbrugstankanlæg.


Læs og download vejledningen ved at følge linket i højre kolonne.


Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vejledningen i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Kommunernes Landsforening (KL), H2 Logic A/S og BAR Transport og Engros – brand og redning.