[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Redningsberedskabet havde et travlt døgn under mandagens rekordstorm. Det kommunale redningsberedskab og Falck, som løser brand- og redningsopgaverne for mange kommuner, måtte flere steder indkalde ekstra mandskab.

Det statslige redningsberedskab, som Beredskabsstyrelsen varetager, havde på baggrund af DMI’s stormvarsel ligeledes indkaldt ekstra mandskab til alle beredskabscentre til at blive sat ind til støtte for andre myndigheder som f.eks. brandvæsen og politi i særligt ekstraordinære situationer.

Beredskabsstyrelsen Sydjylland og Beredskabsstyrelsen Sjælland blev hver indsat ti gange, og beredskabscentrene i Herning og Hedehusene måtte også rykke ud. Kun centrene i Nordjylland og på Bornholm blev ikke indsat lokalt i forbindelse med det voldsomme vejr.

Husly til strandede togpassagerer og vejrydning med redningskran
Indsatserne gik bl.a. til afstivning og afdækning af huse, ramt af større stormskader, og rydning af træer og andet, blæsten havde fejet ind over veje og jernbaner.

Styrelsen hjalp med at etablere overnatningsmuligheder for 500 strandede passagerer i Grøndalcenteret i København, indtil blæsten var drevet over, og en af styrelsens redningskraner blev sat ind for at rydde veje for væltede træer i Sønderjylland.