[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Evakuering, drikkevandsforurening og IT-nedbrud. Det er nogle af de scenarier, som kommunerne skal være klar til at kunne håndtere og derfor inddrage i den generelle beredskabsplan for hele kommunen.


Med spørgsmålet: ”Er din kommune klar?” vil Beredskabsstyrelsen på FKB’s årsmøde 2013 invitere til en dialog om kommunernes arbejde med deres egne beredskabsplaner. Hvordan kan kommunens øverste ledelse f.eks. inddrages som en aktiv medspiller i dette arbejde? Hvad kan Nationalt Risikobillede, der udpeger de ti største risici for samfundet, bruges til - f.eks. i forhold til udvælgelse af hændelsestyper eller uddannelse og træning af personale?


Og hvilke overvejelser om planer, evaluering og aftaler om mandskabsmæssig og materiel støtte fra andre dele af beredskabet skal kommunen gøre sig ved udarbejdelse af sin beredskabsplan?


Redningsberedskabets parathed

Beredskabsstyrelsens tema om redningsberedskabets parathed vil være gennemgående på årsmødet. I styrelsens stand vil medarbejdere fra Center for Logistik og Beredskabsmateriel bl.a. være klar til at høre forslag til, hvad der skal være den næste fælles indkøbsaftale for det kommunale og statslige redningsberedskab.


I standen kan gæsterne også blive introduceret til app’en ’Farlige stoffer’, som Beredskabsstyrelsen lancerede i juni, eller få svar på spørgsmål om kurserne for samfundets beredskab, dilemmaøvelser og arbejdet med at revidere holdlederuddannelsen.


Traditionen tro vil Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, også holde tale ved årsmødet. Det sker torsdag den 22. august klokken 10.20.


Læs programmet for FKB-årsmøde 2013 og find andre relevante oplysninger via links i højre kolonne.