[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Formålet med øvelsen er at afprøve det militære og civile beredskab i forbindelse med terror, der involverer kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare trusler (forkortet CBRN efter de engelske termer).

Beredskabsstyrelsen deltager med to HazMat-hold, som kan spore og identificere farlige stoffer (fra eng: Hazardous Materials) samt mandskab og særligt følsomt nukleart måleudstyr, monteret på bil og helikopter.

Hemmeligt scenarie

Tirsdag ankommer styrelsens materiel til Karup, og i begyndelsen af næste uge deltager både personel og materiel i en storskalaøvelse, der involverer alle deltagerlande og en række aktører inden for beredskabet. Det konkrete scenarie holdes hemmeligt.

Øvelsen har deltagelse fra Sverige, Norge, Finland og Danmark og foregår i området omkring Viborg.  

Læs mere om Beredskabsstyrelsens HazMat-hold og kemiske og nukleare beredskab via links i højre kolonne.