[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I takt med den eskalerende konflikt i nabolandet Syrien stiger antallet af syriske flygtninge, som dagligt kommer til Jordan.


Den syriske konflikts forværring har skabt et behov for beredskabsmæssig ekspertbistand over for FN’s personale i Jordan. Derfor har FN’s humanitære koordinationskontor, OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) anmodet Beredskabsstyrelsen om at udsende en ekspert til at rådgive FN’s regionale kontor i Jordan.


Udsendelsen vil ske i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og vil efter planen vare i tre måneder fra midten af april. Missionen finansieres af Udenrigsministeriet.


Beredskabsstyrelsen har også tidligere bistået FN i forbindelse med flygtningesituationen i Jordan, bl.a. med opbygningen af lejrfaciliteter, ekspertrådgivning og ved donationen af tæpper til brug for de mange syriske flygtninge i vinterperioden. Disse missioner var ligeledes finansieret af Udenrigsministeriet.


Læs mere ved at følge linkene i højre kolonne.