[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens største assistancer i 2012 gik til komplekse og langvarige brandslukningsopgaver. Beredskabsstyrelsen måtte trække personel fra hele landet for at deltage i brandslukningen på Avedøreværket i København i august. Styrelsen deltog ligeledes i brandslukning på Aars varmeværk og Amagerværket samt ved en større boligejendom i Kolding.

Færre indsatser gik til voldsomt vejr
2012 var ellers et relativt roligt år for Beredskabsstyrelsen. I alt blev styrelsen indsat 429 gange – og brugte 40.295 mandtimer – hvilket er det laveste antal siden 2004 og et kraftigt fald i forhold til de to foregående år, hvor især snestorme og oversvømmelser var årsag til, at styrelsen måtte rykke ud hhv. 791 og 640 gange.
Selvom Beredskabsstyrelsen flere gange i 2012 har været indsat til at pumpe vand i forbindelse med oversvømmelser, og har indsat spidsplove under snestorme i december, så har der været langt færre indsatser til denne type hændelser end de foregående år.     

International katastrofehjælp til Afrika og Mellemøsten
Beredskabsstyrelsen var indsat syv gange i 2012 til katastrofer i udlandet efter anmodning af FN eller EU. To af indsatserne gik til Jordan, hvor styrelsen bistod FN i opbygningen af en flygtningelejr på grænsen til det krigsramte Syrien og med at forsyne flygtningene i lejren med 35.000 tæpper.

Herudover var styrelsen indsat i Sydsudan (to indsatser), Etiopien, Den Demokratiske Republik Congo og Comorerne.