[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Omkring 75 eksperter med erfaringer fra fælles indsatser til katastrofer (samarbejde om  civilbeskyttelse) deltager fra i dag i en workshop i København om vidensdeling og udvikling af effektiv evaluering af EU-landenes fælles indsatser.

Eksperterne skal bl.a. drøfte evalueringsprocessen efter disse fælles indsatser, og hvad indholdet af erfaringsopsamlingerne kan være. Der er særlig fokus på anvendelsen af evalueringsresultaterne.

Beredskabsstyrelsen er vært for workshoppen, der sker som en del af det danske EU-formandskab, og foregår fra 16.-18. januar 2012.

Fælles indsatser
EU’s fælles indsatser kan både være inden for og uden for Europa’s grænser. EU har f.eks. haft fælles indsatser ved de omfattende skovbrande i Sydeuropa, oversvømmelser i Østeuropa, efter jordskælv i Haiti og hændelsen på Fukushima-Daiichi kernekraftværket i Japan.

Ved disse fælles indsatser bidrager medlemslandene med materiel, mandskab eller eksperter, mens EU faciliterer koordination og samarbejde, så de ramte lande kun har ét kontaktpunkt i forhold til Europa. Det er evaluering af sådanne fælles indsatser, som workshoppen fokuserer på.

Slutdokument
Workshoppen forventes at resultere i et slutdokument, der udpeger en retning for evaluering af EU-landenes fælles indsatser. Slutdokumentet vil i relevant omfang indgå i de kommende politiske forhandlinger om et nyt retsgrundlag for EU’s fælles katastrofeindsatser på civilbeskyttelsesområdet, der igangsættes under det danske EU-formandskab.

Læs om det danske EU-formandskabs arbejdsprogram på civilbeskyttelsesområdet på Forsvarsministeriets hjemmeside. Via links i højre kolonne kan man læse mere om workshoppen, EU og civilbeskyttelsesområdet.