[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Oversvømmelser og kloakker en dårlig cocktail

De senere år har vi i Danmark oplevet meget kraftigt regnvejr, som flere steder har forårsaget oversvømmelser. Herved er regnvand og kloakvand ofte blandet sammen, hvilket er en ret dårlig cocktail. Det forurenede vand kan nemlig udgøre en fare for indsatspersonellets helbred. 

Derfor udgiver Beredskabsstyrelsen nu en kort vejledning om indsatser i forbindelse med forurenet spildevand.
   

I vejledningen skitseres de vigtigste forhold omkring smittefarer og mikroorganismer samt kemiske farer, ligesom forholdsregler for mandskabet anvises.

Den nye vejledning kan læses og downloades via linkene i højre kolonne.