[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fra den 1. til den 31. december er det atter muligt at købe fyrværkeri i butikkerne, og det vil mange traditionen tro benytte sig af, når nytåret endnu en gang skal markeres.


Risikoen for, at der kan opstå brand i fyrværkeri, er dog ikke begrænset til december måned. Det har brande i ulovlige fyrværkerioplag blandt andet vist. Brandvæsenet er derfor altid parat til at rykke ud, hvis uheldet skulle være ude.


Vejledningen 'Håndtering af brand i fyrværkeri' er udarbejdet for at styrke det faglige grundlag for en forsvarlig indsats i forbindelse med brand i fyrværkeri, ligesom den også berører det forebyggende arbejde. Den retter sig imod redningsberedskabets indsatsledere, holdledere og brandmandskab.


Flere scenarier gennemgås

Vejledningen er opbygget med ni scenarier med brand i fyrværkeri under forskellige omstændigheder. En fyrværkeribrand kan nemlig udvikle sig meget forskelligt alt efter, hvilken type fyrværkeri der er tale om, hvilken form for oplag det drejer sig om, og hvor branden er opstået.


Læs og download vejledningen ved at følge linket i højre kolonne.


’Håndtering af brand i fyrværkeri’ udkom første gang i 2005 og udsendes én gang årligt. Vejledningen er oprindeligt udarbejdet i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Københavns Brandvæsen, Falck Kolding, Beredskabscenter Aalborg, Kolding Kommune, og BAR Transport og en gros.