[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Som led i det seneste forsvarsforlig blev der nedsat et udvalg, der skulle foretage en undersøgelse af mulighederne for at tilpasse værnepligtsordningen ved forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Udgangspunktet for undersøgelsen er, at forsvaret og Beredskabsstyrelsen skal kunne løse de samme opgaver som i dag.


Arbejdet er nu afsluttet, og værnepligtsudvalgets rapport blev offentliggjort på Forsvarsministeriets hjemmeside den 22. juni.


I rapporten bliver der overordnet peget på to forskellige muligheder for at ændre værnepligten. Den ene indebærer en justering af værnepligten, den anden en suspension.


Beslutningen om en eventuel ændring af værnepligten træffes af de politiske partier.


Justering af værnepligten

Der bliver fremlagt fire modeller i forhold til en justering af værnepligten:


 • Model 1: Sessionspligt for kvinder
  Det gøres obligatorisk for kvinder at deltage på Forsvarets Dag, mens deltagelsen i værnepligtsuddannelsen fortsat vil være frivillig for kvinder.
 • Model 2: Værnepligt for kvinder
  Det bliver obligatorisk for både kvinder og mænd at deltage på Forsvarets Dag og at deltage i værnepligtsuddannelse og –tjeneste
 • Model 3: Reduktion af basisuddannelsen og fokusering af værnepligt mod Beredskabsstyrelsen
  Basisuddannelsen reduceres til tre måneder i forsvaret og indtaget fokuseres mod Beredskabsstyrelsen og forsvarets særtjenester ved Kongehuset.
 • Model 4: Værnepligt kun i Beredskabsstyrelsen og ved forsvarets særtjenester
  Værnepligten opretholdes kun i Beredskabsstyrelsen og ved forsvarets særtjenester ved Kongehuset.

Suspension af værnepligten

Rapporten omfatter ligeledes fire modeller for en suspension af værnepligten:


 • Model A: Overgang til fastansat personale
  For Beredskabsstyrelsen betyder modellen, at der vil skulle ansættes 150 beredskabsspecialister samt tilknyttes ca. 225 beredskabselever på 8 måneders uddannelse og tjeneste.
 • Model B: Indførelse af værneret
  Det bliver frivilligt på lige fod for mænd og kvinder at aftjene værneret ved Beredskabsstyrelsen i seks måneder og ved forsvarets særtjenester ved Kongehuset.
 • Mode C: Indførelse af værneret fokuseret mod Beredskabsstyrelsens rekrutteringsbehov
  Værnepligten erstattes af en værneret (som model B). Antallet af værneretlige på basisuddannelserne i forsvaret dimensioneres i forhold til forsvarets reelle behov. For Beredskabsstyrelsen er model B og C identiske.
 • Model D: Værneret på ni måneder ved Beredskabsstyrelsen
  Der indføres værneret af varierende længde ved Beredskabsstyrelsen og ved forsvarets særtjenester ved Kongehuset. Værneretten ved Beredskabsstyrelsen udvides til ni måneder, og antallet af unge, der skal gennemføre uddannelsen, reduceres.

Læs og download rapporten ved at følge linket i højre kolonne. Her er der også link til siderne om den nuværende værnepligtsordning i Beredskabsstyrelsen.