[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I Finland har man målt meget lave niveauer af radioaktivt jod-131 på flere luftmålestationer, og det samme gør sig gældende i Sverige på en luftmålestation i Kiruna og i Norge på en målestation i Finnmark.


Beredskabsstyrelsen, som varetager det nukleare beredskab i Danmark, har ikke målt forhøjede værdier på nogle af de danske luftmålestationer, heller ikke på den nærmeste målestation, som er placeret på Bornholm.

 
 

 

Beredskabsstyrelsen har ikke modtaget underretninger om udslip. De svenske myndigheder oplyser, at rapporter om vindretningen tyder på, at udslippet kommer fra øst og har bredt sig i en nordvestlig retning.


Det danske beredskab til måling af forhøjet radioaktiv stråling består af 11 faste stationer, 2 luftmålestationer og et akut mobilt beredskab. Læs mere om det nukleare beredskab ved at følge linket i højre kolonne.