[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har forøget beredskabet som følge af, at DMI har udsendt stormvarsel  og varsel om forhøjet vandstand.

På alle styrelsens jyske beredskabscentre i Thisted, Herning og Haderslev er ekstra vagthold med befalingsmænd og værnepligtige klar til at assistere kommunale redningsberedskaber og politiet, og styrelsens frivillige er blevet varslet om, at der kan blive brug for deres indsats.


 
Samlet er 45 befalingsmænd og værnepligtige klar til at assistere i det jyske ud over de 45, der udgør det normale beredskab. Hertil kommer frivillige.


Materiel og udstyr er desuden klargjort og tjekket en ekstra gang.


Følg myndighedernes anvisninger og brug fornuften

Som altid bør man bruge sin sunde fornuft – også når der er potentielt farligt vejr i sigte. Sådan lyder meldingen fra Peter Kragh, der er souschef i Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen.


- Dette efterår og denne vinter har vi haft nogle ret kraftige storme, som har mindet os om rutinerne, når det blæser. Det gælder om at have respekt for naturkræfterne og så ellers bruge hovedet, siger han.