[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

På initiativ fra Beredskabsstyrelsen er der nu udarbejdet en ny vejledning om, hvordan redningsberedskabets personel skal håndtere indsatser på steder med solcelleanlæg.


Redningsberedskabet må altid være opmærksom på nye udfordringer, man kan stå overfor, når der introduceres nye teknologier. Når det drejer sig om bygninger, er solcelleanlæg oftest monteret på taget, men anlæg kan også være indbygget i facaden eller placeret på jorden.


Ved brandslukning i dagtimerne er der risiko for elektrisk stød, fordi solcelleanlæggene producerer strøm, så længe der er sollys. I en vis udstrækning må man også være opmærksom på nedstyrtningsfare i en større omkreds omkring huset.


Om vejledningen

Håndteringen af særlige farer under indsatser, herunder elektricitet, indgår allerede i uddannelsen af brandfolk. Vejledningen supplerer således det eksisterende undervisningsmateriale og klæder brandfolkene bedre på til at kunne håndtere brande i bygninger med solcelleanlæg.


Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vejledningen i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Kommunernes Landsforening (KL), Sikkerhedsstyrelsen, BAR Transport og Engros – Brand og Redning, Dansk Solcelleforening og Teknologisk Institut.


Læs og download vejledningen ved at følge linket i højre kolonne.


Temadag om nye teknologier

Nye teknologier som solcelleanlæg er lig med udfordringer for redningsberedskabet og andre myndigheder og organisationer, der arbejder med brandsikkerhed i Danmark..


Derfor afholder Beredskabsstyrelsen og Teknologisk Institut en temadag mandag den 14. januar 2013, hvor deltagerne informeres og kan udveksle erfaringer fra dette gråzoneområde. Læs mere via link i højre kolonne.