[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

På en normal aften og nat rykker brandvæsenet ud til omkring 25 brande på landsplan. Sankthansaften ligger tallet i gennemsnit på omkring det dobbelte.


For at sikre at det kun er sankthansbålet, der går op i røg, skal afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes.


Afstandsreglerne for bålafbrænding

Afstandsreglerne er fastsat ved lov. Sankthansbål skal således være placeret i en afstand af mindst


  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra brændbare markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale

Detaljerede angivelser af mindsteafstande til bygninger, bevoksning og materialer kan findes i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Følg linket i højre kolonne.


Vis hensyn

Husk også at vise hensyn til omgivelserne generelt, og vær opmærksom på, at smådyr kan have taget ophold i sankthansbålet inden afbrænding. Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før, det skal tændes.


På Beredskabsstyrelsens sankthanstema findes regler og råd om afbrænding af sankthansbål. Link til temaet findes i højre kolonne.