[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Reguleringen af gebyret sker i henhold til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. Heraf fremgår det, at den enkelte kommunalbestyrelse har mulighed for at opkræve et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifter i forbindelse med redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg.

 
   

Efter bekendtgørelsen regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med den såkaldte satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med fem delelige beløb.


I 2012 er gebyret fastsat til 3.805 kr., og for finansåret 2013 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,6 pct. Dermed vil gebyret fra og med den 1. januar 2013 udgøre 3.865 kr.


I kolonnen til højre er der links til bekendtgørelsen samt til tidligere nyhed om blinde alarmer fra ABA-anlæg.