[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Siden 2005 har regeringen ved Forsvarsministeriet udarbejdet en redegørelse om beredskabet til Folketinget. Redegørelsen giver regeringen mulighed for at orientere Folketinget om beredskabsmæssige tiltag – både i Danmark og i forbindelse med det internationale samarbejde.


Redegørelsen fokuserer på tiltag og initiativer inden for beredskabsområdet og bygger på bidrag fra en lang række myndigheder med beredskabsopgaver.


Redegørelsens indhold

Redegørelsens første afsnit beskriver fire karakteristika, der i øjeblikket kendetegner udviklingen i beredskabsarbejdet, eller som beredskabet har særlig fokus på:


  • Nye bygningskonstruktioner, ny teknologi og store infrastrukturanlæg udvikles
  • Vejret bliver voldsommere
  • Beredskabets evne til at håndtere samtidige hændelser
  • Jævnlige anmodninger fra internationale organisationer og lande om støtte i forbindelse med katastrofer.

Herefter følger seks afsnit, der præsenterer en række udvalgte initiativer, hændelser og relaterede indsatser. Redegørelsen rundes af med en kort omtale af den politiske aftale for redningsberedskabet i 2012, som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i slutningen af 2011.