[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Når der opstår større uheld, ulykker eller krisesituationer, er det vigtigt, at borgerne får den rigtige information på det rette tidspunkt. Ansvaret for dette ligger hos de involverede myndigheder og andre aktører. Det kan f.eks. også være private virksomheder med ansvar for samfundsvigtig infrastruktur.


Beredskabsstyrelsen tilbyder nu kurset ’’Krisekommunikation i samfundets beredskab’, der er udviklet i samarbejde med Rigspolitiet og Sundhedsstyrelsen. Kurset henvender sig til myndigheder, ekspertberedskaber og aktører med ekspertviden, som bidrager til udarbejdelsen af handlingsanvisninger, varsling og rådgivning under større hændelser eller kriser.


Giver kompetencer til borgerrettet information

I en krisesituation er det især vigtigt, at borgerne får klar besked om, hvordan de skal forholde sig. Det er derfor afgørende, at myndigheder og andre aktører har de fornødne kompetencer til at omsætte faglig viden til borgerrettede handlingsanvisninger.


Kurset giver deltagerne disse kompetencer, ligesom de også bibringes en grundlæggende kommunikationsforståelse og viden om samfundets kommunikationsberedskab. Kurset berører snitfladerne mellem eksperten og kommunikationsafdelingen inden for varsling og information til befolkningen under store og alvorlige hændelser.


Tilmelding

Optagelse på kurset kræver, at man forudgående har deltaget i kurset ’Samfundets beredskab’ (se link i højre kolonne) eller på anden vis har erhvervet sig tilsvarende viden, færdigheder og kompetencer. Det forventes, at man har en indgående viden om sin egen myndigheds eller virksomheds kommunikationsopgaver og -ansvar i tilfælde af en krise.


Læs mere om kurset ’Krisekommunikation i samfundets beredskab’, herunder også information om tilmelding og deltagerbetaling, ved at følge linket i højre kolonne. Her er der også link til en video om kurset.