[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det er Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev og Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, der står for uddannelsen af nye mellemleder i det statslige redningsberedskab.


Den formelle udnævnelse af de nye befalingsmænd blev varetaget af kolonnechef Niels Bonde Jensen fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland og skolechef Henning Jensen fra Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole.


Til stede ved udnævnelsesceremonien, som fandt sted i beredskabscentret i Haderslev, var også en stolt leder af mellemlederuddannelsen, sektionsleder Brian T. Christensen, samt undervisere og lærere fra de to tjenestesteder og naturligvis også mange af elevernes pårørende.


De nye befalingsmænd afgik allerede mandagen efter til deres respektive tjenestesteder rundt omkring i landet for at påbegynde deres tjeneste som instruktører og operative ledere.


Mellemleder i Beredskabsstyrelsen

De nye befalingsmænd og -kvinder har alle før deres uddannelse som mellemledere gennemgået værnepligtsuddannelsen ved et af Beredskabsstyrelsens beredskabscentre.


Med en gennemført værnepligtsuddannelse kan man søge videre på Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse. Som mellemleder er det muligt at blive fastansat i styrelsen. Mellemledere er instruktører for de værnepligtige og fungerer som holdledere under indsatser ved brand, ulykker og miljøkatastrofer.


Læs mere om Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse ved at følge linket i højre kolonne.