[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Uddannelse af beredskabsfolk, udrykning til komplekse ulykker og evaluering af håndteringen af ulykker. Beredskabsstyrelsens nye profilpjece er bygget op omkring styrelsens arbejde før, under og efter en ulykke.


Som statslig myndighed og statsligt redningsberedskab løser Beredskabsstyrelsen mange forskellige arbejdsopgaver. Opgaverne kan groft deles ind i følgende områder, der beskrives i pjecen:

   
  • Før ulykken - beredskabsudvikling, brandforebyggelse og uddannelse af beredskabsfolk
  • Under ulykken - operativt beredskab og ekspertberedskaber i Danmark samt internationalt beredskab
  • Efter ulykken - evaluering og erfaringsopsamling

 

Også på engelsk


For at kunne præsentere Beredskabsstyrelsens opgaver og virksomhed for et udenlandsk publikum er profilpjecen også oversat til engelsk. Pjecen kan desuden læses i en elektronisk version (iPaper), som ligeledes findes på både dansk og engelsk. Link hertil findes i højre kolonne.


Trykte udgaver af pjecen kan rekvireres ved at kontakte Beredskabsstyrelsens kommunikationsenhed. Se kontaktinformation i højre kolonne.