[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Ved større, komplekse og mandskabskrævende hændelser kan de kommunale redningsberedskaber og andre myndigheder få assistance fra Beredskabsstyrelsen. I 2011 hjalp styrelsen i særlig grad med lænsning af store vandmængder efter oversvømmelser, dels i vinterperioden pga. store mængder smeltet sne, dels i sommermånederne pga. kraftige skybrud.


Mere end hver fjerde assistance gik til lænsningsopgaver

At der blev pumpet mere vand væk end normalt i 2011 kan aflæses af tallene i Redningsberedskabets Statistik 2012. Ud af Beredskabsstyrelsens i alt 640 udrykninger gik de 184 til lænsningsopgaver. Det er 29 % af samtlige assistancer. Året før var tallet kun 52 ud af i alt 791 assistancer, svarende til knap 7 %.


Det næststørste antal assistancer i 2011 gik til brandslukningsopgaver, nemlig i alt 86.


Færre assistancer, men flere forbrugte mandetimer

Det fremgår af statistikken, at der var et fald i det samlede antal assistancer fra Beredskabsstyrelsen i 2011 i forhold til året før. Omvendt viser tallene også, at der blev forbrugt flere mandetimer i 2011 end i 2010.


I forhold til de relativt mange assistancer i 2010, i alt 791, var der i 2011 tale om en nedgang på omkring 19 % til de i alt 640 assistancer. Antallet af mandetimer steg så til gengæld med knap 6 % fra 60.203 i 2010 til 63.686 i 2011.


Baggrund for statistikken

Redningsberedskabets Statistik 2012 er primæt baseret på data fra de obligatoriske indberetninger af udrykningsaktiviteter i Beredskabsstyrelsens internetbaserede indberetningssystem ODIN (forkortelse for online dataregistrering og indberetning).


Redningsberedskabets Statistik udarbejdes af Beredskabsstyrelsen og udgives kun i elektronisk form. Læs og download statistikken ved at følge linket i højre kolonne.