[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har offentliggjort resultaterne af ligestillingsredegørelserne for 2011 for alle offentlige myndigheder. Som ministerområde ligger Forsvarsministeriet godt placeret i den øvre halvdel af ministerierne. Opgørelsen for Beredskabsstyrelsen viser, at der her er potentiale til forbedringer.     

Alle offentlige myndigheder er blevet vurderet ud fra et fast pointsystem og placeres i kategorierne grøn, gul eller rød. Forsvarsministeriets område har som helhed opnået farven grøn, mens Beredskabsstyrelsen har fået farven gul.


Ligestilling skal integreres i al offentlig forvaltning

I ligestillingsloven står anført, at ligestilling skal integreres i al offentlig forvaltning. I ligestillingsredegørelsen bliver de forskellige myndigheder derfor blandt andet målt på arbejdet med at integrere køn og ligestilling i deres kerneopgaver. På dette punkt er Beredskabsstyrelsen mindre godt placeret, idet styrelsen har fået en gul vurdering.


- Vi er meget opmærksomme på at integrere arbejdet med ligestilling i organisationen. For ganske nylig har vi fået en værdibaseret personalepolitik, hvor et af de bærende elementer er mangfoldighed og ligestilling, siger chef for Beredskabsstyrelsens HR-enhed Charlotte Bro.


Herudover konstaterer Charlotte Bro, at Beredskabsstyrelsen i de senere år har fået flere kvindelige værnepligtige og chefer.