[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I 2011 mistede 64 personer livet ved i alt 60 brande. Det er det laveste antal dødsbrande og omkomne ved brand siden 1990. Det viser en opgørelse, som Beredskabsstyrelsen har foretaget.

Der kan være flere årsager til de lave tal for 2011. Det kan være et statistisk udsving, Brandbevægelsens røgalarmkampagne kan have haft en effekt, og det kan skyldes, at der er blevet færre rygere i befolkningen. Særlig markant er det nemlig, at antallet af omkomne ved brande, hvor rygning formodes at være årsagen, faldt fra 37 personer i 2010 til 29 sidste år.

Rygning er skyld i hver anden dødsbrand, så færre rygere vil alt andet lige betyde færre dødsbrande.Indførelsen af selvslukkende cigaretter
Det kan også være en medvirkende faktor, at selvslukkende cigaretter gradvist blev indfaset på det danske marked forud for den 17. november 2011, hvor nye regler gjorde de selvslukkende cigaretter lovpligtige i alle EU-lande. De selvslukkende cigaretter er lavet af specielt papir, der sikrer, at gløden i de fleste tilfælde går ud, når der ikke aktivt ryges på cigaretten.

Det er dog for tidligt at tale om en tendens i den sammenhæng, understreger specialkonsulent i Beredskabsstyrelsen, Steen Hjere Nonnemann:

- Jeg glæder mig naturligvis over, at færre mistede livet i brande sidste år. Men vi er nødt til at have registreret et fald flere år i træk for at være mere sikre på, at det skyldes effekten af de selvslukkende cigaretter.

For at forebygge dødsbrande opfordrer Beredskabsstyrelsen til, at man installerer røgalarmer i sit hjem. Find tal og grafikker om dødsbrande og omkomne ved brand ved at klikke på linket øverst i højre kolonne.