[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fra tirsdag den 24. april til og med fredag den 27. april vil en af flyvevåbnets helikoptere flyve lavt i parallelle linjer over Djursland. Det kan give anledning til støjgener.

I tilfælde af dårligt vejr vil flyvningen blive aflyst. 
 
 
 
Overflyvningen sker som led i uddannelsen af mandskab til Beredskabsstyrelsens nukleare luftbårne måleberedskab, der skal trænes i at anvende nyt særligt følsomt specialudstyr, som kan måle radioaktiv gammastråling ved jordoverfladen.

Del af Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab

Det luftbårne måleberedskab er en mobil del af Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab, som er etableret for at registrere og kortlægge en eventuel radioaktiv forurening af dansk jord. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en ulykke på et kernekraftværk i et af vores nabolande. Beredskabsstyrelsens landsdækkende målestationer er døgnovervågede.


Det nukleare måleberedskab består af:


  • 11 stationære målestationer
  • 38 målehold med mandskab fra Beredskabsstyrelsen med håndbåret måleudstyr
  • To luftfiltermålestationer
  • Særligt følsomt måleudstyr monteret på en bil – eller i dette tilfælde en helikopter

Få mere information om Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab ved at følge linket i højre kolonne.