[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

KRISØV-serien er væsentlig for udviklingen af krisestyringssystemet i Danmark. Krisestyringen er blevet styrket både i de enkelte organisationer og i de tværgående fora som følge af disse nationale øvelser. Det konkluderer øvelsesledelsen i evalueringsrapporten af KRISØV 2011, som netop er blevet offentliggjort.

KRISØV 2011 var femte i rækken af nationale krisestyringsøvelser, siden denne øvelsesserie blev påbegyndt i 2003. Øvelsen viste, at samarbejdet mellem aktørerne i krisestyringssystemet fungerede hensigtsmæssigt. Det gjaldt både samarbejdet mellem aktørerne og samarbejdet i de tværgående stabe, som f.eks. den Nationale Operative Stab og den lokale beredskabsstab på Bornholm.

32 myndigheder, 12 operatører inden for energi, tele og transport, et nyhedsmedie, fire tværgående krisestyringsfora og tre udenlandske ambassader i København deltog i KRISØV 2011.

Katalysator for udvikling
Deltagerne i øvelsen har ved evalueringen fremhævet, at KRISØV-serien er en væsentlig katalysator for udviklingen af krisestyringssystemet. Evalueringen viste også, at der er en tydelig og positiv sammenhæng mellem omfanget af forberedelserne til øvelsen og øvelsestagernes udbytte.

KRISØV 2011 viste også, hvor samarbejdet kan forbedres. Det er især en udfordring at opstille, fastholde og formidle et fælles situationsbillede og at sørge for, at befolkning og medier får rettidige og dækkende informationer.

Anbefalinger
Evalueringsrapporten afsluttes med fire anbefalinger til, hvordan samarbejdet om krisestyringen kan styrkes, og fire tekniske anbefalinger til de kommende nationale krisestyringsøvelser, så der kan opnås et endnu bedre udbytte af de nationale krisestyringsøvelser.

Læs anbefalingerne og evalueringsrapporten via linket øverst i højre kolonne.