[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Danmarks katastrofeberedskab bliver i 2013 og 2014 styrket med nye mobile dæmninger og lænsecontainere, lægtvandsfartøjer, en redningskran og yderligere en HazMat-enhed. Det fremgår af det politiske forlig om redningsberedskabet, der blev præsenteret på Christiansborg den 12. november.

Beredskabsstyrelsens kapacitet til at håndtere oversvømmelser eksempelvis efter skybrud bliver i forligsperioden styrket med mobile dæmninger og lænsepumpecontainere med generatorer. Ud over at styrke beredskabet i forhold til oversvømmelser kan materiellet også anvendes til f.eks. at inddæmme spildevand, der risikerer at løbe ud i naturen.

Mobilt kemisk ekspertberedskab tæt på KBH
I løbet af forligsperioden skal der etableres en HazMat-enhed ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. En HazMat-enhed er et mobilt ekspertberedskab, der kan sættes ind i områder, hvor der er mistanke om udslip af farlige kemiske stoffer.

Beredskabsstyrelsen har i dag HazMat-enheder placeret ved styrelsens beredskabscentre i Herning og Næstved. Placeringen af den nye HazMat-enhed i Hedehusene skal reducere responstiden i tilfælde af ulykker med farlige kemiske stoffer i hovedstadsområdet.

Kapaciteten til at redde mennesker ud ad sammenstyrtede bygninger bliver styrket ved at anskaffe yderligere en redningskran til Beredskabsstyrelsen i løbet af forligsperioden.  

For at styrke beredskabet til at bekæmpe olieforurening skal Beredskabsstyrelsen til at bemande forsvarets nye mobile lægtvandsfartøjer i samarbejde med hjemmeværnet. Lægtsvandsfartøjerne kan sættes ind i lavt vand tæt på kysten og ud til den vanddybde, hvorfra de nuværende miljøskibe kan operere.

Find mere information
Læs om HazMat-beredskabet og aftalen om redningsberedskabet for 2013-204 via links øverst i højre kolonne.