[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Efter at en brand brød ud forrige søndag, indstiller myndighederne nu 12 dages indsats på kraftværket på Avedøre Holme.


Forløbet

Søndag den 12. august gik der ild i et transportbånd, og branden bredte sig til en silo med småt brændsel bestående af træpiller. Siloen ’fødes’ af et transportbånd i 50 meters højde.


Der blev slået alarm, og redningsberedskab, politi og DONG Energy arbejdede derefter sammen om at slukke branden i siloen og tømme den for brændsel – i alt ca. 14.000 ton træpiller. Sideløbende blev der fyldt kvælstof (CO2 og nitrogen) i en anden lagersilo med 35.000 ton træpiller for at hæmme en brandudvikling.


Avedøreværket ligger på en stor industrigrund isoleret fra almindelig beboelse. Ingen personer kom til skade. Der var ikke fare for områdets beboere. El- og varmeleveringen var upåvirket.


Brandårsagen vurderes at have været et defekt leje i en valse på transportbåndet.


Det er Hvidovre Kommune, Københavns Vestegns Politi, værkets ejer DONG Energy, Vestegnens Brandvæsen, Københavns Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen, som har stået for indsatsen. Københavns Vestegns Politi har varetaget den overordnede koordination.


Beredskabsstyrelsens assistance opgjort til omkring 9.000 mandetimer

Under indsatsen har mandskab fra alle Beredskabsstyrelsens seks operative centre deltaget, ligesom der også har været indsat eksperter fra styrelsens kemiske beredskab. Samlet er Beredskabsstyrelsens assistance i løbet af de 12 dage, indsatsen varede, opgjort til omkring 9.000 mandetimer.


Læs om det statslige redningsberedskab, Beredskabsstyrelsens seks centre og det kemiske beredskab ved at følge linkene i højre kolonne. Her er der også link til Københavns Vestegns Politis hjemmeside med pressemeddelelse om afslutningen på indsatsen.