[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, skal torsdag den 27. september holde den indledende tale ved en høring på Christiansborg om arbejdet med at forebygge brande i Danmark. Forebyggelse er vigtigt både i forhold til borgerne, erhvervslivet og myndighederne, understreger direktøren:

- Det er altid bedre at forebygge end at helbrede. Ikke mindst i økonomisk trængte tider er der en betydelig gevinst ved en effektiv forebyggende indsats. Og prisen for et menneskeliv kan ikke gøres op i kroner og ører.  

Under høringen vil der også være indlæg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), SikkerhedsBranchen og medlemmer af Forsvarsudvalget. Høringen er arrangeret i et samarbejde mellem BrandBevægelsen og Folketingets Forsvarsudvalg. 

Brandforebyggelse i Danmark
I Danmark er arbejdet med at forebygge brande delt imellem forskellige myndigheder, herunder Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsens opgaver består af følgende:
  • Fastsætter og administrerer forskellige brandforebyggende regler, bl.a. om opbevaring, anvendelse og fremstilling af brand - eller eksplosive stoffer.
  • Tilbyder andre myndigheder rådgivning f.eks. ved større anlægsprojekter.
  • Udbyder forskellige kompetencegivende uddannelser inden for brandforebyggelse.
  • Gennemfører holdnings- og adfærdsregulerende kampagner målrettet børn, ældre og andre befolkningsgrupper.

 

Læs mere om høringen og Beredskabsstyrelsens brandforebyggende arbejdsopgaver via links øverst i højre kolonne.