[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fra tirsdag den 27. november til og med fredag den 30. november vil en af flyvevåbnets helikoptere flyve lavt i parallelle linjer over Djursland. Det kan give anledning til støjgener. I tilfælde af dårligt vejr vil flyvningen blive aflyst.

  Overflyvningen sker som led i uddannelsen af mandskab til Beredskabsstyrelsens nukleare luftbårne måleberedskab, der skal trænes i at anvende nyt særligt følsomt specialudstyr, der kan måle radioaktiv gammastråling ved jordoverfladen.

Hvis tiden tillader det, vil helikopteren også overflyve et bælte på 10 kilometers bredde i et område, der strækker sig fra Odder over Brædstrup, Ejstrupholm, Troldhede til Dejbjerg.

De røde firkanter i kortet til venstre viser de områder, som overflyvningen forventes at omfatte.

Del af Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab
Det luftbårne måleberedskab er en mobil del af Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab, som er etableret for at registrere og kortlægge en eventuel radioaktiv forurening af dansk jord. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en ulykke på et kernekraftværk i et af vores nabolande. Beredskabsstyrelsens landsdækkende målestationer er døgnovervågede.

Det nukleare måleberedskab består af:
  • 11 stationære målestationer
  • 38 målehold med mandskab fra Beredskabsstyrelsen med håndbåret måleudstyr
  • To luftfiltermålestationer
  • Særligt følsomt måleudstyr monteret på en bil – eller i dette tilfælde – en helikopter

 

Find mere information
Læs om Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab via linket øverst i højre kolonne.