[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Flere og flere bygninger har installeret solcelleanlæg. Og det giver nye udfordringer til brandfolkenes indsats, hvis de skal rykke ud for at slukke en brand i en bygning med solcelleanlæg.

Anlæggene producerer nemlig strøm, så længe der er lys. Derfor skal brandfolk være opmærksomme på elektricitet, så de ikke risikerer at få stød, hvis de arbejder på at slukke en brand i en bygning med solcelleanlæg.
 
Risikoen for stød afholder dog ikke i sig selv brandfolk for at slukke branden, understreger næstformand i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Niels Christensen:

- Redningsberedskabets mål er at redde liv, ejendom og miljø. Og der er intet grundlag for, at brandfolkene ikke kan gennemføre en forsvarlig indsats i bygninger med solcelleanlæg. Men indsatslederen skal naturligvis have det med i sin bedømmelse af den konkrete situation, så der tages hensyn til brandfolkenes sikkerhed, mens der arbejdes på at slukke branden.
 
Vejledning på vej
Håndteringen af særlige farer under indsatser, herunder elektricitet, indgår allerede i uddannelsen af brandfolk. Men for at klæde brandfolkene bedre på til at kunne håndtere brande i bygninger med solcelleanlæg, er Beredskabsstyrelsen i gang med at udarbejde en vejledning.

- Vejledningen skal beskrive, hvilke særlige forhold man skal være opmærksom på i forbindelse med brande i solcelleanlæg, og hvordan man kan gennemføre en forsvarlig indsats, fortæller sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Hans Kaj Henrik Bruhn.

Vejledningen udarbejdes i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, KL, Sikkerhedsstyrelsen, BAR Transport og Engros - Brand og Redning, Dansk Solcelle Forening og Teknologisk Institut. Efter planen vil vejledningen være færdig i slutningen af 2012.