[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Med indgåelsen af en ny toårig aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 er der lagt op til en række udviklingstiltag og effektiviseringer. Et af de væsentlige punkter i aftalen trækker i begge retninger, nemlig forlængelsen af værnepligten i Beredskabsstyrelsen fra 6 til 9 måneder.


Forlængelsen af værnepligten ved Beredskabsstyrelsen betyder, at de værnepligtige får forøget deres uddannelse med tre måneder.


Betyder samtidig stor besparelse

Med forlængelsen af værnepligten følger også, at Beredskabsstyrelsen årligt vil skulle nedsætte indtaget af værnepligtige.


Antallet af værnepligtige i Beredskabsstyrelsen vil i aftaleperioden blive reduceret fra de nuværende 690 til 420. Nedsættelsen af det årlige antal værnepligtige betyder en betragtelig besparelse.


- Forlængelsen af værnepligtsperioden vil markant styrke de værnepligtiges uddannelse og dermed deres kompetencer og evner til at indgå i beredskabet. Samtidigbetyder den længere tjenestetid, at de værnepligtige bedre kan nyttiggøres i redningsberedskabet. Herudover vil det nedsatte antal værnepligtige betyde, at vi reducerer vores udgifter betydeligt, siger kolonnechef og chef for Beredskabsstyrelsens nationale beredskab, Jørn Allan Pedersen.


Besparelsen som følge af forlængelsen af værnepligten og det mindre årlige indtag af værnepligtige anslås til 2,1 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014.


Læs og download forligsteksten i sin helhed ved at følge linket i højre kolonne.