[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I dag lancerer Beredskabsstyrelsen i alt otte profiler på den sociale netværkstjeneste Twitter. Via profilerne kan interesserede få et løbende indblik bag kulisserne i Danmarks katastrofeberedskab og få viden om beredskabsarbejde generelt og Beredskabsstyrelsens aktiviteter specifikt.


Profilerne dækker styrelsens hovedansvarsområder inden for nationalt og internationalt katastrofeberedskab, forebyggelse, beredskabsfaglig uddannelsesvirksomhed, planlægning, krisestyring og krisekommunikation.


Beredskabsstyrelsens officielle tweetere er:

Beredskabsstyrelsen (fælles myndighedsprofil)
@BRSdk
Danmarks katastrofeberedskab. Operative indsatser i DK, ekspertberedskaber, katastrofehjælp i udlandet, forebyggelse, uddannelser, rådgivning om krisestyring.Henning Thiesen
@BRShhthiesen
Direktør i Beredskabsstyrelsen – Danmarks katastrofeberedskab. Tweeter generelt om beredskab og om arbejdet i styrelsen set fra min stol.Peter Kragh
@BRSpkragh
Katastrofeekspert. Kolonnechef i Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen. Tweeter om katastrofeberedskab og Beredskabsstyrelsens operative beredskab.Flemming S. Nielsen
@BRSfsnielsen
Katastrofeekspert. Chef for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen. Tweeter om internationalt katastrofearbejde.Pil Storm Giersing
@BRSpsgiersing
Kampagnemedarbejder i Center for Forebyggelse i Beredskabsstyrelsen. Tweeter om brandforebyggelse og kampagner.Mads Ecklon
@BRSmecklon
Krisestyringsekspert. Chef for Center for Samfundssikkerhed og Beredskab i Beredskabsstyrelsen. Tweeter om krisestyring, planlægning, øvelser og beredskab.Ulrik Keller
@BRSukeller
Kursusleder i Center for Uddannelse i Beredskabsstyrelsen. Tweeter om beredskabsfaglige uddannelser og kurser.Thomas Dybro Lundorf
@BRStdlundorf
Kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen. Tweeter om krisekommunikation og kommunikationsberedskab.