[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fra den 12. til den 14. september mødes Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen med sine nordiske kolleger til nordisk generaldirektørmøde på Bornholm for at drøfte aktuelle beredskabsfaglige emner.


Et af emnerne på dagsordenen er den norske 22. juli-kommissions rapport om de norske myndigheders håndtering af terroranslagene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011.


   

Kommissionsrapportens anbefalinger og de deraf afledte konsekvenser for det norske beredskab vil blive præsenteret af den norske parallel til Beredskabsstyrelsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).


De øvrige punkter på dagsordenen omfatter blandt andet nordisk samarbejde om beredskabsfaglig forebyggelse, øvelser og kurser. Endelig er der i lyset af de seneste års eksempler på voldsomt vejr lagt op til en drøftelse af udfordringerne for beredskabet i Norden på baggrund af klimaforandringerne.


Fokus på beredskab og krisestyring er et ledelsesansvar

- De nordiske lande står over for mange af de samme trusselsbilleder og beredskabsmæssige udfordringer, og det er vigtigt, at vi lærer af hinanden. Derfor er det oplagt at samarbejde om beredskabsfaglige emner som for eksempel øvelser og kurser, siger Henning Thiesen.


Særlig fokus vil der være på læringspunkterne efter 22. juli 2011 i Norge.


- Jeg er meget enig, når 22. juli-kommissionen anbefaler, at ledere på alle niveauer i forvaltningen bør arbejde med at styrke deres egne og deres organisationers grundlæggende holdninger og kultur knyttet til beredskab og krisestyring. Denne anbefaling er også relevant i dansk sammenhæng, siger Henning Thiesen