[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I en afgørelse den 30. august 2012 fastslår Statsforvaltningen Hovedstaden, at Vestegnens Brandvæsen I/S har brudt dimensioneringsbekendtgørelsen ved at gennemføre reduktioner i redningsberedskabet uden at indhente en forudgående udtalelse fra Beredskabsstyrelsen og uden at forelægge sagen for kommunalbestyrelsen.


Udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen skal ifølge dimensioneringsbekendtgørelsen foreligge forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen.


Vestegnens Brandvæsen I/S har allerede erkendt ulovligheden, og Beredskabsstyrelsen har efterfølgende afgivet udtalelse til planen, som herefter skal behandles i kommunalbestyrelserne for de fem kommuner – Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre – som Vestegnens Brandvæsen I/S dækker.


Derfor finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage sig yderligere.


Borgerne skal sikres hurtigst mulig hjælp

Af Vestegnens Brandvæsens dimensioneringsplan fremgår det, at 2. slukningstog i Glostrup nedlægges, mens der indgås aftale med Københavns Brandvæsen om, at Københavns Brandvæsen stiller med 3. og 4. slukningstog, hvis slukningstogene i Glostrup og Hvidovre er optagede.


I sin udtalelse til Vestegnens Brandvæsen I/S bemærker Beredskabsstyrelsen, at det altid bør være nærmeste brandstation, der alarmeres, og at aftalen med Københavns Brandvæsen ikke skal være til hinder for, at andre nabokommuner end København alarmeres, hvis det kan medvirke til, at borgerne får den hurtigst mulige hjælp.


Beredskabsstyrelsen følger fortsat sagen, herunder den ændrede dimensionerings konsekvenser for brandvæsenets responstider i de fem kommuner, der er dækket af Vestegnens Brandvæsen I/S.