[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Aktører inden for samfundets beredskab vil for fjerde år i træk deltage i et arrangement i Folketingets Fællessal. Her vil de bidrage til at belyse en række temaer med relevans for beredskabet. Beredskabsstyrelsen er blandt deltagerne.   

Temaerne på dette års 112-dag er:


  • Tema 1: Alarmcentralen, sundhedsfaglig visitation og patientsikkerhed
  • Tema 2: Dimensioneringen af samfundets beredskab til håndtering af flere samtidige og større hændelser
  • Tema 3: Risikobaseret kommunalt redningsberedskab for det operative og forebyggende beredskab
  • Tema 4: Implementeringen af et landsdækkende dykkerberedskab

Brigadechef og chef for Beredskabsstyrelsen Sjælland, Peter Wehler, vil bidrage med et indlæg i forbindelse med tema 2, og fungerende kontorchef i Beredskabsstyrelsens Center for Samfundssikkerhed og Beredskab, Mads Ecklon, deltager i et spørgepanel i forbindelse med tema 3. Følg linket i højre kolonne og se det fulde program for dagen med tider for punkterne under de enkelte temaer.


Udstilling på slotspladsen

På Christiansborg Slotsplads vil forskellige af beredskabets aktører udstille materiel. For Beredskabsstyrelsens vedkommende udstilles styrelsens mobile ledelses- og kommando modul, LKM. LKM’en er en specialbygget lastbil, hvor den ene sidevæg kan foldes ud til en ledelses- og kommandostation.   

112-dagen arrangeres af Forum for Samfundets Beredskab.